آیا خون گریه کردن آسمان و از این قبیل اتفاقات سند معتبر دارد؟

حدیث با موضوع

توضیحات

۱.خونین بودن آسمان:هنگام شهادت امام علیه السلام، آسمان خون بارید که در خراسان و شام و کوفه نیز باریده بود(تاریخ مدینه دمشق ج14 ص229)

2. جاری شدن خون از زیر سنگها:"در روز شهادت حسین علیه السلام زیر هر سنگی را بر می داشتند از زیر آن خون تازه می جوشید"(المعجم الکبیر ج3 ص113+دلایل النبوه ج6 ص471)

3. تاریک شدن دنیا: هنگامی که حسین علیه السلام شهید شد آن قدر آسمان تاریک شد که هنگام ظهر ستارگان آسمان ظاهر شدند و خاک سرخ از آسمان فرو ریخت"(تاریخ مدینه دمشق ج14 ص226+تهذیب التهذیب ج2 ص305)

جاری شدن خون از دیوار دار الاماره ابن زیاد(تهذیب الکمال ج6 ص434) و اشک ریختن آسمان (سیر اعلام النبلا ج3 ص312) و دیگر موارد نقل شده است

خدا ما را جزء عزادارن حقیقی قراردهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

اعتقادی
Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code